HYPNOTIC POISON/POISON TENDRE

2000
Uitgeverij P

Relativering omzetten in taal en daarbij de taal zelf als de hele werkelijkheid naar voren schuiven, wat Karel trouwens in zijn vorige bundels ook steeds weer deed. Maar wie zijn vroegere werk kent, zal merken dat er veel meer zangerigheid is geslopen in deze bundel. Terwijl hij voorheen heel karig met zijn woorden was en heel veel betekenis werd weggelaten, krijgen de meeste gedichten nu een uitgesproken zingend karakter. Maar hangt dat niet samen met die relativering? Kan je niet pas zingen als je relativeert? ( Inleiding bij de voorstelling, Hilde Keteleer)

De prikkelende afgravingen, de hallucinerende spiegelingen, de vernuftige trompe l’oeils, ze zijn er ook nu weer. Maar Sergens ideografie heeft zich verbreed. De dichter lijkt minder introvert, speelser. (De houten Gong, Bert Bevers)

Bij de voorstelling van Hypnotic Poison/Poison Tendre kreeg al wie zich de bundel aanschafte er (als bladwijzer) een van parfum doordrongen papierstrookje bij. Poison tendre of hypnotic poison? Op het voorplat van de bundel staat het volgende te lezen : ‘In Hypnotic Poison/Poison Tendre vind je de roes van de woorden én de tedere omgang ermee, of is het de bedrieglijkheid ervan, de geurende vluchtigheid, het zoete vergif?’(Rose Vandewalle, Gierik)