VERS 1984 – 2014

2014
Uitgeverij P

   verskl

Franstalige cover                                                          Nederlandstalige cover

 

DE grote recensie staat in Poëziekrant december 2014 van Xavier Roelens

Citaten eruit:

“De reacties van de 94 lezers die elk hun favoriet gedicht kozen zijn fijn om te lezen en doen je geregeld herlezen.”

“Sergens bundels lezen als neergeschreven fotoalbums en deze bloemlezing als een diashow.”

“Ik kreeg nergens het gevoel dat de woordkeuze clichématig was en vaak bevatten gedichten straffe beelden en leveren ze de nodige denkstof op.”

“Tot slot kun je ook de Franse vertaling van de gedichten als zijn kleine bermbom tegen Vlaamse zelfingenomenheid zien, opgegooid vanuit het Waals-Brabantse dorp waar de dichter al jaren woont.”

Van Menno Gnodde, NBD BIBLION in Nederland (advies voor bibliotheken):

De affiniteit en invoelende receptie van honderd geestverwanten en vrienden heeft geresulteerd in deze verdiepende overzichtsexpositie, die de route van dertig jaar verfijnde en ingetogen poëtische beleving bebakent. Inleidend gaat Sergen nader in op zijn band en verbond met de lezer, op zijn (receptietheoretische) poëtiek en op het gevarieerde stemregister van zijn trouwhartige electoraat. Een subtiel gestileerde bundel!

 

SERGENWEER

Het oorspronkelijk idee van Karel Sergen was een selectie van zijn eigen weergedichten te koppelen aan weerberichten van Frank Deboosere. U vindt dit verhaald in Goudmijn, een  ‘Geluid uit de achtergrond’, opgenomen in de bundel En de zon fietst door de hemel.

Het gedicht ‘zondvloed’ uit de bundel Ellips (P,1994) was hiervoor de aanleiding. Het stormweer dat overdag uren had gewoed, spiegelt zich in de onmacht van de twee personages die dit in het gedicht moeten ondergaan: hij die zich als een storm laat gaan en hij die er niets aan kan verhelpen. Hoe de natuur spiegeling van diepe stemmingen kan zijn die door poëzie kan worden samengebracht.

Het contact met Frank was van die aard dat Sergen besloot de poëzie die hij uit diens weerberichten kon puren ‘zuiver’ te houden in het nieuwe boek. Geen extra poëzie die een stijlbreuk zou veroorzaken. Daarvoor is deze website en deze rubriek nuttig en hopelijk onthullend.

Karel Sergen selecteerde weergedichten uit de selectie gedichten die in deze tweetalige Verzamelbundel ‘Vers 1984-2014’ (Uitg.P, Leuven) werden opgenomen. Weergestalten spelen er op hun manier een rol. Mede-auteurs en lezers stuurden hem toentertijd hun favoriet gedicht (had vaak niets met het weer te maken) en motiveerden heel kort waarom. Hun commentaar vind je telkens onderaan het geselecteerde gedicht.

Dit zijn dus geen Deboosereteksten, opgeschreven en geassembleerd door Karel, maar Sergengedichten pur sang.  Met één thema: het weer en zijn aanverwante, in dit geval vooral roerend en woelend als een innerlijk landschap…

Vers 1984-2014 (Uitg.P) is helaas uitverkocht. De meeste andere bundels zijn, na een simpel mailtje, met aangepaste prijs, bij de auteur te verkrijgen. De bron wordt telkens vermeld. Recensies vindt u hier in overvloed. Voorbeelden van gedichten uit die andere bundels staan vaak in de rubriek ‘Verzamelbundels’.