ZoNDER VERHAAL

1984
Leuvense Schrijversaktie

 

Met de bundel Zonder verhaal bewijst Karel Sergen dat een debuut nog hoge toppen kan halen (…) Deze verzen getuigen van een kritische houding tegenover het eigen werk, als debutant kwam het er voor de dichter niet zozeer op aan zichzelf gedrukt te zien, maar een bundel poëzie af te leveren die werkelijk op peil staat.
(Poëziekrant, Jooris van Hulle)

Poëzie in, uit en voor het leven (DWB, Hugo Brems)

Een debuut dat een zeldzaam peil vertoont, een naam om te onthouden, een boekje om van harte aan te prijzen (…) Sergen speelt met alledaagse woorden en beelden, maar legt er een heel nieuwe inhoud in. Hij is een meester in de sfeerschepping.
(Gazet van Antwerpen, Jan Veulemans)